praktično riješenje za automatizaciju plaćanja jednokratnih ili vremenski ograničenih
usluga (javni toaleti, samoposlužne praonice rublja, sportski ili turistički sadržaj itd...) u malim ili
srednjim obijektima. Opremljen je i čitačem kartica, pa se plaćanje osim kovanicama ili žetonom
može vršiti i pre-paid karticama ili beskontaktnim ključevima.