Project Description

Jedan ju je francuski plemić ovako opisao:

Ah, taj napitak! Ah, ta kava! Crna je kao vrag, vrela kao pakao, čista kao anđeo i slatka kao ljubav!

Malo je onih koji kavu nisu kušali, a još je manje onih koji su joj odoljeli. Neki, koji su je prestali piti zbog zdravlja, nastavili su je piti – opet zbog zdravlja. Malo “tanju”, s više mlijeka, možda slađu, ili bez kofeina, ali su pronašli modus i razlog da bez nje ne ostanu. Taj dnevni ritual vezan uz ispijanje kave, ujedno je i naša najčešća spona s ljudima koje susrećemo. Idemo na kavu? Može.

POVIJEST KAVE

Kava je otkrivena gotovo slučajno, u IX. stoljeću u Etiopiji. Mladi pastir imenom Ka- lid primijetio je kako njegove koze postaju življe i razigrane jedući bobice s obližnjega grma. Radoznao, odnio je bobice imamu, no u strahu od zlih duhova i neobjašnjivih sila, imam ih je bacio u vatru. Pržena zrna kave širila su zamamni miris i aromu, pa su brže-bolje maknuta s vatre i prelivena vodom, a čini se da je upravo tako nastala prva šalica kave na svijetu.

Kava je od tada počela putovati iz Etiopi- je u Jemen. Već u 13. stoljeću derviši su je koristili u vjerskim ritualima, a vjernici su je pili da ostanu budni i svježi. Neki će reći kako joj ime dolazi od imena arapske po- krajine Kaffe, dok će drugi to osporiti i reći kako dolazi od riječi “qahwa”, no činjenica je da se ovaj neodoljivi napitak proširio cijelom zemaljskom kuglom u vrlo kratkom roku.

Najprije ju je prigrlio islamski svijet, pa su tako prve kavane otvarane u Medini, Ka- iru, Meki, Damasku i Bagdadu, čisto kako bi lokalni stanovnici imali mjesto gdje bi ispijali kavu i međusobno diskutirali o politici. Alek- sandar Dumas je zapisao kako je kava još u srednjemu vijeku bila toliko popularna u Istanbulu, da su se imami žalili kako su ka- vane pune, a džamije prazne. No, već u 16. stoljeću sultan Murad III smaknuo je svoju braću kako bi došao na prijestolje i kao prvi potez donio dekret kojime je zabranio kavu. Njegov nasljednik u stoljeću kasnije, Meh- med IV, zabranjuje kavu općenito, stavivši je pod svojevrsnu prohibiciju.

I Europa je kavu zavoljela brzo i izrazito jako. Sve do kraja 16. stoljeća, mornari su na svojim putovanjima na istok imali prilike uživati u kavi pa iako se navodno mnogima nije svidjela na prvu, nije trebalo dugo da ipak postanu opčinjeni privlačnošću ovoga eteričnog napitka, te su tako kavu i običaje njezina ispijanja donosili natrag sa svojih putovanja. Prva je kavana nastala 1645. godine u Veneciji, a uslijedilo je nekoliko godina kasnije i otvaranje kavana u Lon- donu, gdje se prvima smatraju Oxford’s Grand Café i Pasqua Rosée . Do 1675. godine u Engleskoj je bilo više od 3.000 kavana, no zanimljivo je kako je i najveća osiguravajuća kuća na svijetu Lloyd’s , nastala upravo iz kavane.

ZRNO PO ZRNO ZANIMLJIVOSTI O KAVI

Kava se toliko udomaćila u Europi, pa tako i kod nas, da nam se ponekad čini kako je domaći proizvod. No, kava stiže iz dale- ka, s južne zemljine polutke koja joj jedina osigurava uvjete u kojima može uspijevati – tropsku klimu na većoj nadmorskoj visini.

Postoje dvije vrste kultivirane kave, arabi- ca i robusta. Kava raste kao drvo ili grm, a zrno sirove arabica kave veće je i zelenkaste boje, a odlikuje ga okus. Uspijeva na visina- ma od 500 do 2.000 metara nadmorske visi- ne, i to najbolje u zemljama Srednje i Južne Amerike, te u Indonezijskom arhipelagu.

Za razliku od arabice, robusta je tamnije smeđe boje, zrno je manje i odlikuje ga jačina. Raste na visinama od 1.000 metarai najbolje uspijeva u Africi no danas većina svjetske proizvodnje otpada na arabicu, dok se robusta uzgaja manje, zbog specifičnoga gorko-kiselog okusa. Vodeći su proizvođači Brazil s 25 milijuna tona, slijedi Vijetnam sa 9 milijuna tona te Kolumbija sa 7 milijuna tona. Do europskih proizvođača kava dolazi preko tri glavne luke, Trsta, Rotterdama i Marseilla, a najpoznatiji su proizvođači Nestlé, Lavazza, Illy i Julius Meinl.

Što se Europe tiče, osim po svoj sili drugih stvari, pojedini se narodi međusob- no možda i ponajviše razlikuju po načinu ispijanja kave. Tako Nizozemci, Nijemci i Skandinavci preferiraju filter kavu.

Pripremila: Barbara Požarić