* Besplatno postavljanje aparata sa pratećom opremom uz korištenje sirovina u prahu iz našeg asortimana

* model i broja aparata koje postavljamo na lokacije ovisi o dnevnoj potrošnji napitaka

* redoviti servis aparata na lokacijama i na poziv naše službe održavanja 0–24h ( M: 052 663 291)

* jednom godišnje kompletna reparacija svakog aparata

* posjedujemo sve prateće certifikate i ateste za aparate

* aparati posjeduju certifikate UNI EN ISO 9001:2000 i UNI EN ISO 14001

* aparati zadovoljavaju kriterije HACCP-a

* aparati su osigurani na svim lokacijama kod osiguravatelja društva Croatia osiguranje

* posjedujemo za ispravnost sirovina analitička izvješća izdana od Zavoda za javno zdravstvo