Za sve komentare, upite ili reklamacije obratite nam se s povjerenjem, odgovorit ćemo Vam u najkraćem roku.

Telefon:
+385 52 663 293 od ponedjeljka do četvrtka između 07:00 i 15:00 sati, a petkom od 07:00 do 14:00 sati.
E-mail: info@automatic-servis.hr

Adresa:
AUTOMATIC SERVIS d.o.o.

Naselje Baraka 7

52420 Buzet