2 grupe kave, mlaznica za toplu vodu i 2 x mlaznica za paru, grijač šalica aparat se priključuje direktno na vodovodnu mrežu