Naziv projekta:

Poboljšanje konkurentnosti društva AUTOMATIC SERVIS d.o.o. kroz ulaganje u IKT

Kratki opis projekta:

Provedbom svih projektnih aktivnosti utjecati će se na rješavanje detektiranih problema koji se tiču informatičke opreme i tehnologije, a koji neposredno utječu na gotovo sve poslovne procese.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj primjenom IKT-a u poslovnoj infrastrukturi.

Specifični cilj projekta je doprinijeti razvoju i konkurentnosti poduzeća AUTOMATIC SERVIS d.o.o. unaprjeđenjem i optimiziranjem poslovnih procesa uvođenjem telemetrijskog sustava upravljanja samoposlužnih automata.

Zahvaljujući projektnim rezultatima, dvije godine od realizacije projektnih aktivnosti povećati će se prihod od prodaje za 5,58 % te će se realizirati investicija od 1.659.550,89 HRK.

Ukupna vrijednost projekta: 1.664.550,89 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.659.550,89 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 896.157,48 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

Predviđeno trajanje provedbe je 18 mjeseci, u razdoblju od siječnja 2020. do srpnja 2021.

Kontakt osobe za više informacija:

Ivan Kedžo, ivan@automatic-servis.hr

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost AUTOMATIC SERVISA d.o.o.

Poveznice:

Europski strukturni i investicijski fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.