Mlaznica tople vode omogućava ravan i snažan mlaz vode.